20 lutego, 2018

Śniadanie z biznesem

Spotkanie zorganizowane z okazji Święta UMK

W dniu 19 lutego 2018 roku Prezes Zarządu spółki – Aleksandra Radtke wzięła udział w “Śniadaniu z biznesem” – to jest w spotkaniu zorganizowanym z okazji Święta UMK pomiędzy przedstawicielami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, władzami lokalnymi oraz przedstawicielami spółek z regionu. Gościem szczególnym spotkania był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin

Link do wiadomości:

UMK.pl