O firmie

Kim jesteśmy?

Nano-implant Sp. z o.o. to spółka uniwersytecka typu spin-off, wśród założycieli której są pracownicy Wydziału Chemii UMK w Toruniu (dr Aleksandra Radtke i dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK) oraz cieszący się uznaniem w Polsce i za granicą chirurg – prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk – były pracownik Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Pozostali współudziałowcy to Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwo specjalizujące się w wydruku modeli anatomicznych w technologii 3D w polimerze – PrintMed 3D S.A. z Grudziądza.

Spółka Nano-implant została założona w celu uruchomienia linii technologicznej medycznych implantów tytanowych nowej generacji, tzw. „szytych na miarę”, w oparciu o indywidualną dokumentację medyczną pacjenta.

Czym się zajmujemy?

Nano-implant Sp. z o.o. jest w trakcie prowadzenia zaawansowanych badań nad prototypem spersonalizowanego implantu nowej generacji dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej oraz ortopedii, wytwarzanego w technologii 3D oraz posiadającego innowacyjną powłokę, która ma za zadanie zwiększyć biozgodność implantu – to znaczy ułatwić proces zrastania się implantu z kością biorcy oraz nadać implantowi właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zapobiegając występowaniu stanów zapalnych po procesie wszczepienia implantu.

Implant, którego prototyp jest obecnie przygotowywany do eksperymentu medycznego (V poziom gotowości technologicznej), posiada szereg właściwości: (a) personalizacja – to jest dopasowanie pod względem kształtu do potrzeb konkretnego pacjenta, uzyskiwane poprzez zastosowanie technologii 3D i indywidualnej dokumentacji medycznej; (b) wysoka biozgodność oraz (c) aktywność przeciwzapalna – dwie ostatnie cechy wynikają z obecności innowacyjnej warstwy na powierzchni implantu, która poprzez swoją specyficzną morfologię ma za zadanie wspomóc proces zrastania się implantu z kością biorcy, dzięki zaś obecności w niej czynnika przeciwbakteryjnego ma działać przeciwzapalnie w trakcie i po przeprowadzeniu zabiegu implantacji. Proponowane rozwiązanie ma charakter krajowej, a może także i światowej, produktowej innowacji inkrementalnej, znacząco udoskonalając obecne na rynku globalnym implanty medyczne.

Współpraca naukowo-badawcza i jej finansowanie

Nano-implant Sp. z o.o. prowadzi badania nad prototypem implantu w celu jego klinicznej implantacji. Na badania te uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 mln złotych w ramach Poddz. 1.3.1 z RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020. Pracami tymi kieruje dr hab. P. Piszczek, prof. UMK – Członek Zarządu. W skład kadry B+R wchodzi także dr A. Radtke – Prezes Zarządu oraz znany chirurg – prof. dr hab. n. med W. Jędrzejczyk. Na potrzeby projektu zawiązana została współpraca z grupą biologów immunologów z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu (Zakład Immunologii) oraz mikrobiologów z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (Pracownia Biologii Zakażeń). W prace badawcze o charakterze przemysłowym zostali zaangażowani inżynierowie specjalizujący się w prototypowaniu i wydruku 3D, wspierani przez PrintMed3D S.A. z Grudziądza. Zaś eksperymentalne prace rozwojowe o charakterze badań klinicznych prowadzone są we współpracy z szpitalami i klinikami z regionu kujawsko-pomorskiego

Przedstawiciele spółki tworzący jej trzon B+R byli/są zaangażowani w europejskie projekty COST Actions i wynikającą z tego udziału międzynarodową współpracę naukową :

  • NAMABIO MP1005 “From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine”
  • NEWGEN MP1301 “New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering”
  • BIONECA CA16122 „Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiology and neurology”

Spółka Nano-implant prowadzi współpracę z wytwórcą modeli anatomicznych PrintMed 3D S.A. z Grudziądza i czerpie z doświadczenia tej drugiej w technologii wydruku 3D. Spółki te współpracują w ramach wspomnianego wyżej grantu uzyskanego z Poddz. 1.3.1 z RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020.