Oferta

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty

Produkt

Wśród obecnie istniejących na rynku implantów medycznych wyróżnić można: standardowe implanty, produkowane masowo dla potrzeb dentystyki, płyty/śruby dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej i ortopedii, które wymagają mechanicznego dopasowania do konkretnego pacjenta oraz implanty personalizowane przez lekarzy przez operacją, w oparciu o polimerowe 3D modele anatomiczne. W ostatnim czasie na świecie i w Polsce pojawiły się przykłady gotowych do wszczepienia wytworzonych w technologii 3D spersonalizowanych implantów. Spółka Nano-implant idzie jeszcze dalej ze swoim produktem, bo do personalizacji dokłada kolejny aspekt: innowacyjną powłokę która nadaje implantowi wysoką biozgodność oraz przeciwzapalny charakter.

Dla kogo

Proponowany przez Nano-implant produkt – spersonalizowany implant medyczny z innowacyjną powłoką, to produkt adresowany do szpitali i klinik, w których prowadzone są zabiegi rekonstrukcji kości twarzoczaszki i szkieletu (chirurgia szczękowo-twarzowa, ortopedia, chirurgia kręgosłupa). Ostatecznym użytkownikiem jest pacjent, który wymaga wszepienia implantu zastępującego wadliwą/usuniętą kość. Implanty te będą mogły być stosowane u szerokiego grona pacjentów, ze względu na ich wysoką biozgodność i przeciwzapalność. Te dwie właściwości powodują, że poza dotychczas dopuszczanymi do zabiegów pacjentami także i diabetycy, osoby o obniżonej odporności immunologicznej, osoby starsze i dzieci, będą mogły korzystać z tego typu implantów. Implanty te mają być rozpoznawane przez organizm biorcy nie jako ciało obce, lecz jako “swoje” i dzięki temu szybciej się wiązać z kością.

Pacjenci

Mówiąc o użytkownikach implantów należy mieć na uwadze pacjentów – ostatecznych użytkowników produktu oraz lekarzy chirurgów–odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu wszczepienia implantu do organizmu biorcy. Patrząc ze strony lekarzy – oni chcą mieć implant, który szybko, bez mechanicznych modyfikacji, mogliby wszczepić pacjentowi. W tym celu są gotowi udostępnić dane z tomografii komputerowej i w oparciu o nie otrzymać ściśle pasujący do ubytku kości – implant. Wraz z takim implantem otrzymają od “Nano-implantu” ściśle dopasowane do implantu mocowania/śruby. Dostaną także implant, który będzie miejscowo działał przeciwzapalnie – dzięki temu lekarz może zminimalizować lub zupełnie wykluczyć antybiotykoterapię. Implant dzięki innowacyjnej warstwie szybciej zrasta się z kością biorcy, nie ma więc odrzutów nie ma także stanów zapalnych spowodowanych ewentualną infekcją. – to już są widoczne korzyści dla ostatecznego użytkownika – czyli pacjenta.