11 lutego, 2018

współpraca z TARR

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020

Dzięki wygranej w konkursie „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2017” pod koniec 2017 roku zawiązana została współpraca z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. mająca na celu wspólne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w ramach działania „Instrument MSP – faza I”. Ponadto pierwsze spotkania zaowocowały podpisaniem Listu Intencyjnego deklarującego gotowość do podjęcia współpracy obu stron w celu osiągnięcia obopólnych korzyści w ramach partnerstwa strategicznego świadczonego przez TARR na rzecz Nano-Implant. TARR w zakresie ramowej współpracy, posiadając w swoich strukturach Toruński Park Technologiczny, zadeklarował wsparcie w tworzeniu warunków sprzyjających procesom komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych firmy Nano Implant, zaś Nano-Implant Sp. z o.o. zadeklarował wolę podejmowania działań o charakterze promocyjno-komunikacyjnym dla podjętej ramowej współpracy z TARR, wskazując tym samym na kluczową rolę Agencji w podnoszeniu innowacyjności firmy.

Spółka została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2017” w kategorii Firma Innowacyjna za swój rozwój w oparciu o wysokie kompetencje i  stabilne relacje z pracownikami, za kierowanie  się zasadami fair play wobec partnerów gospodarczych i społecznych oraz za osiąganie sukcesów w gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach. Wyróżnienie zostało wręczone podczas Balu Biznesu 2018, który odbył się w kampusie WSG w Bydgoszczy 10 II 2018 roku.

Link do wiadomości:

Bydgoszcz 24

 

http://metropoliabydgoska.pl/gala-konkursu-pracodawca-pomorza-i-kujaw-2017-gala-konkursu-biznesmen-2017-roku-i-lider-wspierania-przedsiebiorczosci-2017-roku-zdjecia/